• DirectionRaba Niżna 347, 34-730 Mszana Dolna
  • Phone510-263-443

Okna są pomalowane ekologicznymi, wodorozcieńczalnymi, lazurowymi lakierami nowej generacji. Doskonała powłoka lakiernicza wymaga jednak pielęgnacji i okresowej konserwacji. Niekorzystne warunki atmosferyczne, zanieczyszczenie środowiska mają bardzo ważny wpływ na żywotność powłoki lakierniczej.

Regularna pielęgnacja okien i drzwi powinna się odbyć 2-3 razy w roku. Do tego celu należy wykorzystać specjalne mleczka pielęgnacyjne do drewna (preparaty zalecane przez producenta lakieru). Zastosowanie mleczka pielęgnacyjnego zabezpiecza przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Przed naniesieniem mleczka pielęgnacyjnego należy oczyścić powierzchnię środkami myjącymi nie zawierającymi rozpuszczalników i elementów szorujących. Należy używać łagodnych środków czyszczących. Mleczko nakładamy na miękką szmatkę lub gąbkę i rozprowadzać wzdłuż słojów. Zabiegom pielęgnacyjnym można poddać okno najwcześniej po ok. 2 miesiącach od momentu zamontowania.

srodki do konserwacji sikkens

Podczas zabiegów pielęgnacyjnych ważne jest, aby kontrolować stan powłoki lakierniczej. W przypadku zauważenia niewielkich uszkodzeń sięgających do drewna należy je jak najszybciej usunąć poprzez miejscowe uzupełnienie ubytków farbą renowacyjną. Nie wolno dopuścić do dalszej degradacji powłoki. Postępujące wady przez zaniechaną konserwację nie podlegają gwarancji.

W normalnych warunkach atmosferycznych powłokę lakierniczą można poddać zabiegom renowacyjnym po upływie ok. 10 lat lub po utracie połysku. Najwiekszy wpływ na czas wykonywania pierwszych zabiegów renowacyjnych mają bez wątpienia wykonywane zabiegi pielęgnacyjne oraz stopień narażenia stolarki na warunki atmosferyczne. Dokonując renowacji należy najpierw oczyścić powierzchnię neutralnym środkiem czyszczącym. Nie wolno stosować agresywnych środków szorujących. Należy zmatowić powierzchnię gąbką lub papierem ściernym (granulacja 220), a następnie nałożyć pędzlem lakier renowacyjny jedną lub dwie warstwy lakieru. Podczas malowania należy zwrócić uwagę, aby nie zamalować uszczelek, okuć i silikonu.

Zabezpieczanie stolarki materiałami ochronnymi:

Przed przystąpieniem do prac budowlanych, renowacyjnych itp., należy pamiętać o wcześniejszym zabezpieczeniu stolarki przed zabrudzeniem odpowiednimi taśmami, nie powodującymi uszkodzeń lakierów akrylowych. Taśmę należy jak najszybciej usunąć, aby nie wystąpiło zjawisko wulkanizacji. Kupując samoprzylepne taśmy należy upewnić się u sprzedawcy, specjalisty czy dana taśma może służyć do zabezpieczania stolarki drewnianej i czy nie spowoduje zniszczenia powłoki lakierniczej.

Właściwa wentylacja:

Wysoka wilgotność powoduje uszkodzenia okien. Zatem ważne jest, aby pomieszczenia były regularnie wietrzone i prawidłowo wentylowane. System wentylacji budynku powinien prawidłowo funkcjonować, dzięki czemu unika się nadmiernej wilgotności w pomieszczeniach.  Skuteczna wentylacja powinna być: możliwie częsta, możliwie krótka i możliwie intensywna.

Szczególnie ważne jest przestrzeganie zasad poprawnej wentylacji w trakcie wykonywania mokrych prac budowlanych, tj. tynków, wylewek itp. Przy tego typu pracach pomieszczenia bezwzględnie powinny być poddane w sposób ciągły wietrzeniu na przeciągu. W okresie zimowym należy jednocześnie wietrzyć na przeciągu i ogrzewać pomieszczenia. Gdy powstają skropliny pary wodnej na wewnętrznych stronach okien, należy niezwłocznie dokonać wietrzenia. W przeciwnym razie agresywna chemicznie wilgoć, woda budowlana, która wydostaje się z wylewek, tynków itp., skropli się na oknach. Jeżeli nie znajdzie innego ujścia zacznie się wchłaniać w ramy okienne, powodując ich pęcznienie. Konsekwencją tego będzie wypaczanie się elementów konstrukcyjnych, ich rozklejanie, przebarwienie powłoki lakierniczej i generalne uszkodzenie stolarki. Będzie to miało decydujące znaczenie w przyszłym eksploatowaniu okien i stanie się przyczyną powstawania problemów. Gwarancja jaką otrzymano na zakupioną stolarkę straci ważność.

 

 

 Prawidłowa i bezpieczna obsługa okien:

Okna i drzwi balkonowe wyposażone są w wysokiej klasy okucia firmy MACO. Ich obsługa jest prosta i bezproblemowa, ale mimo to powinno się przeczytać wskazówki dotyczące konserwacji, regulacji okuć, właściwej i bezpiecznej obsługi okien.

Pielęgnacja i konserwacja okuć:

Okna i drzwi balkonowe będą funkcjonowały bez zastrzeżeń, ale konieczne jest przynajmniej raz w roku przeprowadzenie następujących czynności:

Elementy okuć, które odpowiadają za bezpieczeństwo należy regularnie sprawdzać. Kontroli poddane jest mocowanie oraz stopień zużycia.
Wszystkie elementy ruchome okuć tj. zaczepy, czopy ryglujące i ruchome listwy przenoszące napęd, które są widoczne w szczelinach należy smarować, względnie oliwić (np. pastą silikonową lub smarem w sprayu typu WD-40),
Do czyszczenia i pielęgnacji należy stosować tylko takie środki, które w żaden sposób nie wpływają na powłokę antykorozyjną okuć. Jeżeli zachodzi konieczność należy wykonać również regulację okuć.